Príspevky

Činnosť

Z dosiaľ úspešne realizovaných projektov:

  • pravidelné zdravotné cvičenie každý pondelok
  • návšteva kultúrnych podujatí
  • zdravotnícke prednášky
  • rekondičné pobyty
  • komunitné podujatia

Doc. MUDr. Katarína Adamicová, CSc. - Karcinóm prsníka nie je strašiak

V dnešnej dobe, napriek zvýšenej incidencií nádorov prsníka je počet úmrtí na toto ochorenie omnoho nižšie, ako v minulosti. Aby záujemci o túto problematiku mali základné stručné informácie o zhubných ochoreniach všeobecne a o karcinóme prsníka zvlášť, pripravili sme tento „hendaut“.

Syndikovať obsah