Oznamy pre členky

  Každý pondelok o 16.15 cvičíme na známom mieste.
 
  Plávame každý štvrtok o 16.00 
 
  Pozývame Vás na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční 19.2.2020 o 16.00 v reštaurácii Pasáž.
  Program Výročnej členskej schôdze:
      1. Otvorenie
      2. Správa o činnosti za rok 2019
      3. Správa o hospodárení za rok 2019
      4. Správa revíznej komisie
      5. Návrh plánu činnosti na rok 2020.
      6. Návrh plánu hospodárenia na rok 2020.
      7. Voľba výboru a revíznej komisie
      8. Diskusia
      9. Vyhlásenie výsledku volieb
    10. Návrh uznesenia