Oznamy pre členky

  Každý pondelok o 16.15 cvičíme na známom mieste.
 
  Plávame každý štvrtok o 16.00
  
27. marca o 16.00, v zasadačke na bývalom GR, bude prednáška o rehabilitácii po operácii prsníka. Príde p. MUDr. Berátšová.
Tie, ktoré máte záujem o pobyt v kúpeľoch Bojnice  (11.6 - 17.6.2019)  prineste poplatok 200€.