Oznamy pre členky

 
 
Jogu cvičíme každý pondelok o 16.30 v Centre LPR
  
 Odchod do Tatranskej Lomnice je 24.9.2023 o 11.00 od DK Strojár. Začína sa večerou.
Návrat je 30.9.2023 o 9.00  spred hotela Urán.