Oznamy pre členky

  Každý pondelok o 16.15 cvičíme na známom mieste.
 
  Plávame každý štvrtok o 16.00
  
 29. 5 .2019 o 16.00 Vás pozývame do zasadačky na Thurzovej ul. na prednášku Inkontinencia a infekcie močových ciest. Prednášať bude Doc. MUDr. Ján Švihra, PhD., prodekan LFUK.
  
  21.6.2019 organizujú Žilinské Venuše Deň Pokory a vďaky v Rajeckej Lesnej. Prihlásiť sa môžete do 21.5.2019 na č.t. 0948 505 128.
Program stretnutia :
                             9.00-10.00 - Prezentácia
                           10.00-10.30 - Zahájenie
                           10.30-11.30 - Kultúrny program 
                           11.30-12.30 - Svätá omša
                           12.30-13.30 - Občerstvenie