Oznamy pre členky

 
 
  Vzhľadom na súčasnú situáciu rušíme  prednášku na tému "Sama sebou" - 26.3.2020, jógu aj pravidelné plávanie.
  Z dôvodu šírenia koronavírusu  a predpokladu nedostatku finančných prostriedkov rozhodol výbor OZ TV aj o zrušení rekondičných pobytov pre rok 2020.
  Želáme Vám pevné zdravie a tešíme sa na stretnutia, keď to situácia dovolí.
 
 Od 25. februára 2020 máme novú predsedníčku. Je to Katarína Seemannová.