Oznamy pre členky

 
 
Jogu cvičíme každý pondelok o 16.30 v Centre LPR
 
24. 1. 2023 - Prednáška na tému Prevencia a ochrana pokožky v Centre LPR o 15.00
 
22.2.2023 - Výročná členská schôdza v reštaurácii Pasáž o 15.00
 
 
Srdečne Vás všetky pozývame.