Plány

Pokračovať v doterajšej činnosti a nadviazať spoluprácu s podobnými združeniami na Slovensku i v zahraničí, podieľať sa s nimi na spoločných aktivitách alebo projektoch.