Činnosť

Z dosiaľ úspešne realizovaných projektov:

  • pravidelné týždenné plávanie a cvičenie v krytom bazéne (vždy vo štvrtok o 16:00 na plavárni v budove ZŠ na Hurbanovej ul. v Martine)
  • pravidelné zdravotné cvičenie každý pondelok
  • návšteva kultúrnych podujatí
  • zdravotnícke prednášky
  • rekondičné pobyty
  • komunitné podujatia