Ciele a stanovy

Pomocou fyzioterapeutických, psychologických, zdravotno-osvetových, kultúrnych a iných aktivít minimalizovať problémy postihnutých žien súvisiace s ich ochorením.

Naším cieľom je pomôcť im prekonať stres spojený s operáciou i liečbou, predchádzať možným komplikáciám a pomôcť im vrátiť sa do zdravej spoločnosti.

Tieto ciele nám pomáhajú plniť a odborne garantujú lekári, psychologička, riaditelia a pracovníci niektorých kultúrnych zariadení v meste Martin, sponzori a priaznivci.

 

Stanovy OZ Turčianske Venuše