Vaša pomoc

Prevažná väčšina našich členiek je na invalidnom alebo starobnom dôchodku. Podľa toho sú limitované aj naše možnosti a aktivity.

Ako nám môžete pomôcť?
Finančne, aj materiálne. Poskytnutím daru alebo finančného príspevku, alebo poskytnutím 2% z Vašej dane. 

Turčianske Venuše

IČO: 37807129
Bankové spojenie:
UniCredit Bank 

IBAN : SK541111 0000 0066 1802 9005

 

Tlačivo na 2% za rok 2022 - Vyhlásenie

 

Vážení darcovia, sponzori, spolupracovníci doterajší i budúci,

veľmi si vážime všetky Vaše prejavy priazne a ďakujeme za všetky rady i dary, ktoré Turčianskym Venušiam pomáhajú uveriť, že tento svet stále patrí aj im.