Vaša pomoc

Prevažná väčšina našich členiek je na invalidnom alebo starobnom dôchodku. Podľa toho sú limitované aj naše možnosti a aktivity.

Ako nám môžete pomôcť?
Finančne, aj materiálne. Poskytnutím daru alebo finančného príspevku, alebo poskytnutím 2% z Vašej dane. Po poskytnutí daru, alebo finančného príspevku Vám odovzdáme potvrdenie pre daňové účely, alebo darovaciu zmluvu.

IČO: 37807129
Bankové spojenie:
UniCredit Bank
č. účtu: 6618029005/1111

IBAN : SK541111 0000 0066 1802 9005

Tlačivo na 2% za rok 2016

Prosíme všetkých priateľov a známych OZ Turčianske Venuše, ktorí nakupujete tovar na internete (napr. cez Alza.sk, Aliexpres.com, prípadne iné stránky) o nákup prostredníctvom stránky www.podporte.sk.

Nič tým neriskujete, iba nás podporíte nejakou čiastkou z Vášho nákupu, pričom Vaša cena nebude o túto čiastku navýšená.


Vážení darcovia, sponzori, spolupracovníci doterajší i budúci,
veľmi si vážime všetky Vaše prejavy priazne a ďakujeme za všetky rady i dary, ktoré Turčianskym Venušiam pomáhajú uveriť, že tento svet stále patrí aj im.

Ďakujeme

   - všetkým, čo sa rozhodli urobiť viac, ako je ich povinnosť a pomáhajú zlepšiť život onkologickým pacientom.

   - všetkým, ktorí prispeli 2% z ich daní na činnosť občianskeho združenia Turčianske Venuše. 

 Ďakujeme Lige proti rakovine SR  

  • za poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2016
  • za poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2015
  • za 16 poukazov na rekondičné pobyty v roku 2014 a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov.
  • za 42 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2013.
  • za 34 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3500,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2012.
  • za 33 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov  v roku 2011, ktorý umožnil  členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením, zúčastniť sa  rekondičných  pobytov.
  • za 41 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov  v roku 2010, ktorý umožnil   členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením, zúčastniť sa  rekondičných  pobytov.
  • za 31 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 2500,- € zo zbierky Dňa narcisov  v roku 2009, ktorý umožnil   členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením, zúčastniť sa  rekondičných  pobytov.
  • za 33 poukazov a poskytnutý finančný príspevok zo zbierky Dňa narcisov v  roku 2008, ktorý umožnil členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením,  zúčastniť sa rekondičných pobytov
  • za poskytnutý finančný príspevok  roku 2007, ktorý umožnil uhradiť týždenný rekondičný pobyt našim členkám, postihnutým onkologickým onemocnením, v Liptovskom Jáne a za 23 poukazov na rekondičný pobyt na Štrbskom plese.
 
Ďakujeme za poskytnutie živých kvetov ku Dňu narcisov :      
      - kvetinárstvu FORMIS, Ing. Márii Lutišanovej
 

Podporovatelia, darcovia, priaznivci