Kontakty

OZ Turčianske Venuše

Dobšinského 41
036 01 Martin

PhDr. Želmíra Brozmannová:
tel.: +421 43 4131200, 0911 324 306
e-mail: zelkann@orangemail.sk

Mária Vojtková
tel.: 0948 811 946

Jaroslava Lauková:
e-mail: laukova@turcianskevenuse.sk