Poďakovanie

 

Ďakujeme

   - všetkým, čo sa rozhodli urobiť viac, ako je ich povinnosť a pomáhajú zlepšiť život onkologickým pacientom.
   - všetkým, ktorý poskytli svoje 2% z daní na činnosť OZ Turčianske Venuše
 
Ďakujeme mestu Martin
    - za poskytnutý finančný príspevok 2700,- € v roku 2023, ktorý sme použili na uhradenie časti faktúry za rekondičný pobyt
    - za poskytnutý finančný príspevok 3000,- € v roku 2022, ktorý sme použili na uhradenie časti faktúry za rekondičný pobyt
    - za poskytnutý finančný príspevok 500,- € v roku 2021, ktorý sme použili na uhradenie časti faktúry za rekondičný pobyt
    - za poskytnutý finančný príspevok 500,- € v roku 2021, ktorý sme použili na nákup vitamínov a respirátorov pre naše členky
    - za poskytnutý finančný príspevok 400,- € v roku 2020, ktorý sme použili na úhradu nákladov za prenájom krytej plavárne.
    - za poskytnutý finančný príspevok 2000,- € v roku 2019, ktorý sme použili na úhradu nákladov za prenájom krytej plavárne.
    - za poskytnutý finančný príspevok 1000,- € v roku 2018, ktorý sme použili na úhradu nákladov za prenájom krytej plavárne.
    - za poskytnutý finančný príspevok 700,- € v roku 2015, ktorý sme použili na úhradu nákladov za prenájom krytej plavárne.
 

 Ďakujeme Lige proti rakovine SR  

 • za poskytnutý finančný príspevok 3000,-€ na rekondičný pobyt pre naše členky v roku 2023
 • za poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2019
 • za poskytnutý  finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2018
 • za poskytnutý  finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2017
 •  za poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2016
 • za poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2015
 • za 16 poukazov na rekondičné pobyty v roku 2014 a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov.
 • za 42 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2013.
 • za 34 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3500,- € zo zbierky Dňa narcisov v roku 2012.
 • za 33 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov  v roku 2011, ktorý umožnil  členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením, zúčastniť sa  rekondičných  pobytov.
 • za 41 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 3000,- € zo zbierky Dňa narcisov  v roku 2010, ktorý umožnil   členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením, zúčastniť sa  rekondičných  pobytov.
 • za 31 poukazov na rekondičné pobyty a poskytnutý finančný príspevok 2500,- € zo zbierky Dňa narcisov  v roku 2009, ktorý umožnil   členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením, zúčastniť sa  rekondičných  pobytov.
 • za 33 poukazov a poskytnutý finančný príspevok zo zbierky Dňa narcisov v  roku 2008, ktorý umožnil členkám OZ TV, postihnutým onkologickým onemocnením,  zúčastniť sa rekondičných pobytov
 • za poskytnutý finančný príspevok  roku 2007, ktorý umožnil uhradiť týždenný rekondičný pobyt našim členkám, postihnutým onkologickým onemocnením, v Liptovskom Jáne a za 23 poukazov na rekondičný pobyt na Štrbskom plese.

 

Ďakujeme Nadácii SLSP

 • za poskytnutý finančný príspevok vo výške 4000,- €, v roku 2017, ktorý sme použili na úhradu rekondičného pobytu našich členiek v Lúčkach. •