Doc. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD. - Očkovanie špecifických skupín obyvateľstva